Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończenie wakacji w Świetlicy Środowiskowej

Piknik rodzinno-profilaktyczny pt. "Zakończenie Wakacji" odbył się 31 sierpnia 2021 r. w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Portowej w Sandomierzu. Pożegnaliśmy wakacje, ale tylko na 10 miesięcy! Było wiele zabaw, gier i konkursów dla dzieci. Dorośli mieli możliwość uczestniczenia w spotkaniu z prof. UJK dr hab. n. med. Marcinem Pasiarskim, który przedstawił ważne informacje dotyczące szczepień przeciw covid-19. Polski Czerwony Krzyż oddział w Sandomierzu przeprowadził warsztaty edukacyjno- informacyjne pt: „Propagowanie wiedzy w zakresie postępowania i zachowania się w sytuacjach kryzysowych oraz szkolenie z zakresu pierwszej pomocy”. Przedstawiono ważne wskazówki jak zachowywać się przed, w trakcie i po powodzi.

Z ramienia sandomierskiego magistratu w wydarzeniu wzięła udział Aneta Przyłucka sekretarz miasta Sandomierza oraz Agata Król naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia.

 

 

 

Wersja XML