Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Intensywne opady deszczu

Od godz. 07:30 dnia 23.08.2021 (poniedziałek) do godz. 07:30 dnia 24.08.2021 (wtorek) wystąpią intensywne opady deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm w czasie do 24 godzin.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

INFORMACJA o sytuacji METEOROLOGICZNO - hydrologicznej

W REGIONIE WODNYM GÓRNEJ-ZACHODNIEJ WISŁY

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

z dnia 23.08.2021 r. godz. 06.00 UTC

 1.  Ostrzeżenia hydrologiczne

Nr. 174, 175, 176- gwałtowne wzrosty stanów wody  związane z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu -stopień zagrożenia 1, prawdopodobieństwo: 70%.

Ważność: od godz. 07:51 dnia 23.08.2021 do godz. 23:00 dnia 23.08.2021 dla obszaru:

Zlewnie: Małej Wisły, Przemszy i Soły.

Ważność: od godz. 07:59 dnia 23.08.2021 do godz. 23:00 dnia 23.08.2021 dla obszaru:

Zlewnie: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły oraz Czarnej  Orawy (małopolska).

Ważność: od godz. 08:11 dnia 23.08.2021 do godz. 03:00 dnia 24.08.2021 dla obszaru:

Zlewnie: Nidy, Czarnej, Koprzywianki, Kamiennej oraz mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły (świętokrzyskie)

 1. Ostrzeżenia meteorologiczne

Obszar:

bocheński, brzeski (małopolskie), chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, tatrzański, wadowicki, wielicki, Kraków, Nowy Sącz, Tarnów, będziński, bielski (śląskie), cieszyński, żywiecki, buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski, Kielce

Ważność: pn. 2021-08-23

Zjawiska: Intensywne opady deszczu

Przebieg: Prognozowane są opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadu miejscami od 30 mm do 40 mm, możliwe punktowe kumulacje opadów do 50  mm. Stopień zagrożenia 1. Prawdopodobieństwo 80%.

 1. Przekroczenia stanów alarmowych

Brak

 1. Przekroczenia stanów ostrzegawczych

Brak

 1. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe

Brak

 1. Informacja o zagrożeniach
       
    Brak
 2. Aktualna sytuacja hydrologiczna

W ciągu minionej doby na terenie całego regionu wodnego Górnej-Zachodniej Wisły odnotowano opady atmosferyczne. Największe wartości dobowe opadu na 06:00 UTC odnotowano w zlewniach rzek: Dunajec (stacja – Dolina Pięciu Stawów) do 32,2 mm, Skawinka (stacja - Kalwaria Zebrzydowska) do 22,7 mm, Gróbka (stacja – Łazy) do 22,3 mm, Soła (stacja - Międzybrodzie Bialskie) do 21,6 mm.  Na  rzekach i potokach regionu wodnego Górnej-Zachodniej Wisły zwierciadła wód na 06:00 UTC układają się w strefie stanów średnich i niskich. W ciągu minionej doby dominowały wzrosty stanów wód po nocnych opadach deszczu, maksymalne wskazanie dobowe na 06:00 UTC odnotowano na Białym Dunajcu w przekroju wodowskazowym Zakopane-Harenda do 15 cm. Największy spadki stanów wód odnotowano na Wiśle w przekrojach: Sierosławice do 24 cm, Popędzynka do 19 cm.

 Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje możliwość wystąpienia opadów atmosferycznych z opadem do 11 mm, miejscami burze oraz opady do 25 mm.

 1. Zjawiska lodowe

Brak

 1. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne pracują w trybie normalnym. Na zbiornikach Tresna, Świnna Poręba i Dobczyce trwa odbudowywanie rezerwy powodziowej. Tresna (rezerwa powodziowa 94%), Świnna-Poręba (rezerwa powodziowa 95%) i  Dobczyce (rezerwa powodziowa 100%). Na pozostałych zbiornikach rezerwy są większe lub równe wielkością określonym w instrukcjach gospodarowania wodą. Sytuacja jest monitorowana na bieżąco.

 1. Inne informacje

Brak

 1. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Zgodnie z treścią komunikatu nawigacyjnego nr 18/2021 szlak żeglowny na rzece Wiśle w dniu 04.09.2021 r. w godz. 19:45 – 22:30 zostanie wyłączony z ruchu żeglugowego na odcinku w km 76+450 (most Dębnicki) do 77+190 (Most Grunwaldzki) – z uwagi na spektakl plenerowy pod nazwą „20 Wielka Parada Smoków – smoki 75-lecia Teatru Groteska” .

Zgodnie z treścią komunikatu nawigacyjnego nr 15/2021 od dnia 20.06.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.  na odcinku rzeki Wisły od km 223+600-223+700, z uwagi na związane z niskimi przepływami w rzece, okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły, mogą nastąpić utrudnienia w żegludze.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły odcinek otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach utrudnienia 1,utrudnienia 2,utrudnienia 3.

W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną.

Od km 92+600 do km 175+400 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca  1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku utrudnienia 4.

Od km 175+400 do km 295+200 – odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku utrudnienia 5.

Opracował:
Mieczysław Świerk

Wersja XML