Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Przykosa" - nowa publikacja z akcją rozpoczynającą się w Sandomierzu

„Przykosa”, to opowieść, która rozpoczyna się 20 lipca 1944 w Sandomierzu, mówiąca o żołnierzu Armii Krajowej w regionie świętokrzyskim, oficerze w sztabie 2. Dywizji Piechoty Legionów AK, prokuratorze Sądu Polowego, uczestniku wielu walk podczas akcji „Burza”, między innym zwycięskiej z oddziałami Wermachtu w Cebrze koło Bogorii z 4 na 5 sierpnia 1944 r., walczącego u boku wybitnych dowódców, podpułkownika Antoniego Żółkiewskiego „Lina”, podpułkownika Antoniego Wiktorowskiego „Kruka”.

To opowieść o człowieku, który po wejściu Armii Czerwonej zdradzał swoich dowódców, żołnierzy, kolegów. Posyłał ich na śmierć, poniewierkę, ciągłe nękanie, prześladowanie, kontrole, aby później wynosić na piedestał, stawiać w rzędzie bohaterów. Doktor Jekyll and Mister Hyde polskiej konspiracji.

To próba naszkicowania portretu człowieka, który za wszelką cenę chciał błyszczeć w różnych momentach życia, nawet kosztem swoich przyjaciół, kolegów, członków rodziny. I nigdy nawet nie przeszło mu przez myśl, że jego ciemne karty biografii zostaną kiedyś ujawnione.

W listopadzie 1944 r. symbolicznie przepłynął Wisłę, rozpoczął współpracę z NKWD i ówczesnym pułkownikiem Romanem Romkowskim, wiceministrem bezpieczeństwa publicznego. Doprowadził do aresztowania wielu oficerów ze sztabu AK. Tylko cudem ocalał, chociaż jego koledzy z konspiracji wydali na niego wyrok śmierci

Od 1945 r. do 1950 r. pracował w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, współpracował z generałami: Karolem Świerczewskim, Marianem Spychalskim, Piotrem Jaroszewiczem. Brał udział przy fałszowaniu Referendum 3xTak w 1946 r. oraz przy wyborach do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. Od 1950 r. oficjalnie był zatrudniony w Polskich Liniach Lotniczych „Lot”, od 1952 r. – w Ministerstwie Leśnictwa, od 1959 r. w Radomiu – w Rejonie Przemysłu Leśnego. Tak naprawdę cały czas odwiedzał kolegów z konspiracji i na nich donosił. Jeździł na spotkania kombatantów, capstrzyki i składał potem z nich dokładne relacje. Brał udział w rożnych komitetach budowy pomników, odsłaniania tablic pamiątkowych w kościołach, aby wszystko opisywać. W pozostawionych notatkach sporządzanych dla służb przedstawia niektórych członków swojej rodziny, bratowej, która urodziła się w USA, szwagra, który wyemigrował do Kanady i przyjeżdżał do Polski.

Jego meldunki miały olbrzymią moc, siłę sprawczą. Opisywane przez niego osoby trafiały do więzień, ginęły katowane. W późniejszych latach były zwalniane z pracy, wzywane na przesłuchania, sprawdzane, odsuwane na boczny tor. Utrudniał im normalne funkcjonowanie w społecznej przestrzeni Polski Ludowej.

Po przejściu na emeryturę w 1975 r. przestał współpracować ze Służbą Bezpieczeństwa. Przez pięć lat, aż do śmierci pisał swoją księgę życia, uładzoną, oficjalną, na pokaz, w której przedstawiał siebie jako wybitnego kombatanta ruchu oporu, znawcę polskiego podziemia. Dawnych kolegów, których zdradził, przedstawiał jako bohaterów, wzór do naśladowania przez młode pokolenia. 

Najbliżsi, rodzina, koledzy z pracy, sąsiedzi z bloku dotychczas nie wiedzieli o jego podwójnym obliczu. Gdy teraz dowiadują się, różnie reagują na jego przeszłość, od oburzenia, zdenerwowania poprzez całkowitą obojętność, próbę tłumaczenia jego postawy aż do odrzucenia podawanych faktów, ignorowania dokumentów. Dwa światy są w książce, tamten dawny i nasz współczesny.

Podczas lektury wielu fragmentów pojawiają się pytania. Czy daleko odeszliśmy od dawnych postaw? Czy za kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt  lat nasi synowie i wnukowie nie będę się za nas wstydzić?

Dr Jekyll i Mr Hyde polskiej konspiracji

„Reder”

Jest bohaterem konspiracji, żołnierzem Armii Krajowej. Dowodzi kompanią, plutonem żandarmerii, następnie zostaje oficerem w sztabie 2. Dywizji Piechoty Legionów AK. Uczestniczy w wielu walkach podczas akcji „Burza”. Bohatersko dowodzi podczas zwycięskiej bitwy z oddziałami Wehrmachtu w Cebrze koło Sandomierza z 4 na 5 sierpnia 1944 r. Jest prawą ręką wybitnych dowódców AK. Po wojnie aktywnie wspiera działania mające upamiętnić czyny dawnych kolegów z partyzantki.

„Komar”

Jest agentem i zdrajcą. Współpracuje z Sowietami i Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego PRL. Posyła na śmierć, katorgę lub prześladowanie ze strony NKWD i UB swoich kolegów i dowódców. Przez dziesiątki lat aktywnie współpracuje z tajnymi służbami Polski Ludowej. Żyje z wyrokiem śmierci od AK i umiera, unikając zdemaskowania.

Dionizy Mędrzycki

„Reder” i „Komar” to jedna osoba. Wiele razy pisze własną biografię, zmienia fronty, przeinacza fakty, zdradza przyjaciół lub wynosi ich na piedestał. Oszukuje nawet swoich bliskich, gotowych czcić pamięć o jego bohaterskim życiu. Wszystko zaczyna się pewnego listopadowego dnia 1944 roku, gdy Dionizy przepływa Wisłę, by dostać się na sowiecką stronę.

Zdrada i bohaterstwo zamknięte w losach pojedynczego człowieka

Przykosa (okładka).jpeg

Wersja XML