Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rocznica wyzwolenia Sandomierza spod okupacji niemieckiej

Symboliczna uroczystość upamiętniająca 77. rocznicę wyzwolenia Sandomierza z rąk niemieckich przez Armię Czerwoną odbyła się 18 sierpnia 2021 r. na Cmentarzu Radzieckim w Sandomierzu.

W wydarzeniu wzięli udział: Janusz Stasiak zastępca burmistrza Sandomierza, Tomasz Huk przewodniczący Rady Powiatu w Sandomierzu wraz z Grażyną Szklarską i Ryszardem Nagórnym członkami zarządu powiatu, Jacek Kuliga komendant Straży Miejskiej w Sandomierzu, mjr w st. spocz. Roman Blacha prezes Związku Inwalidów Wojennych RP, ppłk Janusz Jakubowski prezes sandomierskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wraz z dr Danutą Paszkowską oraz Janusz Bogucki prezes Zarządu Koła nr 15 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.  

 

Wersja XML