Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Punkt Informacyjno-Doradczy – bezpłatne porady

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że od 1 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku w ramach projektu "Obywatele partycypują lokalnie – aktywnie i profesjonalnie!" działa Punkt Informacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych, członków rad seniorów i innych ciał o podobnym charakterze oraz osób chcących utworzyć stowarzyszenie/fundację bądź np. radę seniorów czy radę działalności pożytku publicznego. 

Z Punktu mogą korzystać liderzy/przedstawiciele organizacji pozarządowych, chcące pozyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego podejmowania/realizowania różnorodnych inicjatyw w ich społeczności lokalnej, w tym również w ramach działających ciał dialogu obywatelskiego (np. rady seniorów), oraz osoby fizyczne, które chcą w przestrzeni lokalnej podjąć i realizować inicjatywy o charakterze obywatelskim (np. założyć stowarzyszenie, fundację lub zainicjować powstanie gminnej rady seniorów).
 

Jeśli zatem potrzebujecie Państwo wsparcia np. w zakresie:

1/ zmiany statutu;

2/ przygotowania wniosku do KRS;

3/ opracowania regulaminów wewnętrznych;

4/ procedur związanych z ochroną danych osobowych;

5/ założenia organizacji pozarządowej;

6/ utworzenia rady seniorów lub rady działalności pożytku publicznego lub innego podobnego ciała;

7/ pozyskiwania środków na działalność statutową; 

7/ innych formalno-prawnych aspektów funkcjonowania ww. podmiotów ...


... prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.


Punkt Informacyjno-Doradczy

ul. Jagiellońska 18

33-300 Nowy Sącz

tel. : 696 952 016

e-mail: fundacja@eiro.pl

Wsparcie udzielane jest bezpłatnie - ma charakter, co do zasady, zdalny (telefoniczny i mailowy).

Wsparcie obejmuje oprócz porad/konsultacji, również pomoc w przygotowaniu różnego rodzaju dokumentacji dot. spraw wyżej wskazanych. 

Serdecznie zachęcamy do korzystania i pozdrawiamy,

Zespół EIRO

-- OGÓLNOPOLSKA
FEDERACJA STOWARZYSZEŃ
UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU
Polish Association of Universities of the Third Age

33-300 Nowy Sącz
ul.Jagiellońska 18
tel/fax.+48 18 4435708 
www.federacjautw.pl

Wersja XML