Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dodatkowy nabór na rachmistrzów spisowych

Szanowni Państwo!

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021!
Poszukujemy kandydatów na rachmistrzów spisowych.
Jeśli:
- masz ukończone 18 lat,
- cieszysz się nieposzlakowaną opinią,
- posiadasz co najmniej średnie wykształcenie,
- posługujesz się językiem polskim w mowie i piśmie,
- nie jesteś skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zgłoś się w dniach 02 – 06 sierpnia 2021 r. wypełniając formularz zgłoszeniowy zgodnie z ogłoszonym dodatkowym naborem.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Załączniki do pobrania:

DOCXdodatkowy nabór 02. 08. 2021 01 2021 .docx
DOCXFormularz-oferta kandydata na rachmistrza spisowego do NSP 2021_do pobrania_28.01.2021.docx
 

 

Wersja XML