Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ruchome Muzeum Fotografii Sandomierskiej

Dziś miało miejsce otwarcie niezwykle ciekawej wystawy w przestrzeni miasta, prezentującą archiwalne zdjęcia Sandomierza, które dotychczas można było oglądać na profilu Facebookowym pn. Czarno-biała fotografia Sandomierza.
W trzech miejscach Sandomierza można zobaczyć stare, czarno białe fotografie miasta. Pierwsza z wystaw dotyczy północnej, górnej pierzei rynku sandomierskiego, druga dotyczy budynku zamku sandomierskiego a trzecia wystawa dotyczy tzw. Domu Długosza. Eksponowane miejsca z fotografii znajdują się w bezpośredniej bliskości obiektów których dotyczą. Każda z wystaw pokazuje Sandomierz od pierwszych, najstarszych fotografii z przed 1900 roku, chronologicznie do lat siedemdziesiątych. Planowane jest coroczne umieszczanie w przestrzeni miasta kolejnych wystaw fotograficznych w formie "Ruchomego Muzeum Fotografii" Sandomierza aby poszerzać historyczną wiedzę o mieście.
W redagowaniu wystawy znaczący udział mieli Urszula Stępień i Tomisław Giergiel.
Partnerami wystawy są: Sandomierskie Centrum Kultury, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, Muzeum Diecezjalne "Dom Jana Długosza" w Sandomierzu.
Fotografie pochodzą ze zbiorów: Fundacji Ośrodka Karta, Forum Polskiej Agencji Fotografów, Polskiej Agencji Prasowej , Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, Muzeum Diecezjalne "Dom Jana Długosza" w Sandomierzu, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach o/Sandomierz, Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu oraz zbiorów prywatnych.
Projekt pod tytułem: Kultywowanie okresu historycznej świetności miasta Sandomierza dofinansowany jest przez Gminę Sandomierz. 
Czas trwania: 9.07.2021 - 22.08.2021 

 

 

Wersja XML