Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku Zadań Publicznych na rzecz Społeczności Lokalnych przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku Publicznego

15.01.2021 r. Gmina Sandomierz rozpoczęła nabór w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych świadczonych przez organizacje pożytku publicznego na rzecz społeczności miasta Sandomierz.

Nabór odbywa się on-line, wyłącznie za pomocą systemu "Witkac".

Termin składania ofert upływa w dniu 05.02.2021 r. (piątek) o godz. 14.30.

W roku 2021 Miasto Sandomierz planuje łącznie przeznaczyć na realizację zleconych zadań kwotę 1 297 000,00 zł.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie jego wyników potrwa do dnia 05.03.2021 r.

Wszystkich informacji związanych z powyższym naborem udziela Pani Aleksandra Zbyradowska, tel.15 815 - 41 - 79, e - mail: aleksandra.zbyradowska@um.sandomierz.pl

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się tutaj: http://bip.um.sandomierz.pl/172/139/ogloszenie-o-o...

Zapraszamy uprawnione organizacje do składania ofert na realizacje zadań na terenie naszego miasta.


Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie konkursu
Zarządzenie burmistrza Sandomierza w sprawie powołania komisji konkursowej

Wersja XML