Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Czyste Powietrze

czyste.png

Program Czyste Powietrze w Gminie Sandomierz:

  1. liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie - 182
  2. liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 97
  3. sumaryczna kwota wypłaconych dotacji - 1 570 399,73 zł

 

Nowe godziny pracy Gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego w Gminie Sandomierz

Adres punktu: ul. Mariacka 1

Tel. kontaktowy (w godzinach pracy punktu): 535 526 657

Tel. kontaktowy (poza godzinami pracy punktu): 15 815 41 00

e-mail: czyste.powietrze@um.sandomierz.pl

Godziny pracy punktu:

Poniedziałek: 13.00-16.00

Środa 12.00-15.00

Piątek 8.00-12.00

 

Cel Programu Czyste Powietrze:

Poprawa efektywności energetycznej zmniejszenie/ uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z jednorodzinnych budynków mieszkalnych, należących do osób fizycznych.
Forma dofinansowania:


Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

Kto może być Beneficjentem programu?

Dokumenty potwierdzające dochód:

 

czyste.jpeg

Wersja XML