Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ostrzeżenie hydrologiczne

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ
W REGIONIE WODNYM GÓRNEJ-ZACHODNIEJ WISŁY
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 30.06.2021 r. godz. 06.00 UTC

1. Ostrzeżenia hydrologiczne
    Nr.  O:58 Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody.
    Stopień zagrożenia: 1
    Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 55%
Ważność: od godz. 03:50 dnia 30.06.2021 do godziny 09:00 dnia 01.07.2021
Obszar: zlewnie: Nidy, Czarnej, Koprzywianki, Kamiennej, Sanu, Wieprza, Bugu po Krzyczew oraz mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły (świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie)
2. Ostrzeżenia meteorologiczne
Zjawisko: Burze z gradem    Stopień zagrożenia: 1 Prawdopodobieństwo 80%
Ważność od godz. 13:00 dnia 30.06.2021 do godz. 06:00 dnia 01.07.2021
Obszar: ostrzeżenia dla powiatu :  dąbrowski, gorlicki, tarnowski, Tarnów, skrzyszowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski, buski, opatowski, ostrowiecki, sandomierski, staszowski.
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 30 mm do lokalnie  40 mm. Miejscami grad.

3.    Przekroczenia stanów alarmowych
Brak
4.    Przekroczenia stanów ostrzegawczych
Brak
5.    Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe
Brak
6.    Informacja o zagrożeniach
Brak
7.    Aktualna sytuacja hydrologiczna
W ciągu minionej doby w całym regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły odnotowano opady atmosferyczne. Maksymalne wskazania odnotowano w zlewniach: Dunajca (stacja Łącko 29,6 mm), Kamiennej (stacja Huta 24,9 mm, Łabowa 21 mm) i Koprzywianki  (stacja Baranówek 20,6 mm). Na pozostałym obszarze wskazania ilości opadu mieściły się w przedziale od 1 mm do 20 mm.
Sytuacja hydrologiczna w regionie jest stabilna. Na rzekach i potokach zwierciadła wód układają się w strefie stanów średnich i niskich. W ciągu ostatniej doby obserwowano zarówno wzrosty jak i spadki w zakresie -30 cm do +22 cm (spadki: Wisła przekroje wodowskazowe: Karsy do 30 cm i Szczucin do 18 cm; wzrosty: Biała Tarnowska przekroje wodowskazowe: Grybów do 22 cm i Ciężkowice do 22 cm).
Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje  opady deszczu do 12,5 mm oraz opady gradu. Suma opadów w czasie burzy od 30 mm do lokalnie 40 mm.


8.    Zjawiska lodowe
Brak
9.    Informacja o zbiornikach
Sytuacja na zbiornikach jest na bieżąco monitorowana. Piętrzenie powyżej NPP utrzymuje się na zbiornikach: Tresna – 98 % rezerwy wymaganej. Na pozostałych obiektach rezerwy zgodne z instrukcjami gospodarowania.
10.    Inne informacje
Brak
11.    Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych
Zgodnie z treścią komunikatu nawigacyjnego nr 15/2021 od dnia 20.06.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.  na odcinku rzeki Wisły od km 223+600-223+700, z uwagi na związane z niskimi przepływami w rzece, okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły, mogą nastąpić utrudnienia w żegludze.
Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły odcinek otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach utrudnienia 1, utrudnienia 2, utrudnienia 3.
W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną.
Od km 92+600 do km 175+400 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca  1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku utrudnienia 4.
Od km 175+400 do km 295+200 – odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku utrudnienia 5.
Opracował:
Mieczysław Świerk

 

Wersja XML