Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ostrzeżenie hydrologiczne

Data i godzina wydania: 29.06.2021 - godz. 11:28
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w
Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:54
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 13:00 dnia 29.06.2021 do godz. 22:00 dnia 29.06.2021

Obszar: zlewnie: Małej Wisły, Soły, Skawy, Skawinki, Raby, Czarnej Orawy, Dunajca po zb. Czchów, Białej, Wisłoki po Krajowice, Sanu po Wiar, Wisłoka po Rzeszów, Strwiąża (śląskie, małopolskie, podkarpackie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić nagłe wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 45%

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).


Dyżurny synoptyk hydrolog: Przemysław Plewa

Wersja XML