Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Czym ogrzewasz swój dom?

Do 30 czerwca każdy obywatel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy. Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.

 

Załączniki do pobrania:

PDFCEEB-dla-wlaścicieli-i-zarządców_.pdf (2,51MB)
PDFdeklaracja_a_v.1.4_-_1.3.2022.pdf (259,67KB)

PDFdeklaracja_b_v.1.4_-_1.03.2022.pdf (289,42KB)
PDFklauzula.pdf (1,37MB)

 

 

Wersja XML