Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie inaugurujące cykl spotkań z mieszkańcami Sandomierza w ramach realizacji programu "Czyste Powietrze"

Pierwsze z cyklu otwarte spotkanie informacyjne, dotyczące realizacji programu "Czyste Powietrze" odbyło się 21.06.2021 r. w miejskim Ratuszu. Na spotkaniu pracownicy sandomierskiego magistraty przedstawili zasady programu i możliwości uzyskania dofinansowania w ramach ww. programu. Wydarzenie było wstępem do spotkań zaplanowanych w kolejnych kwartałach.

Na mocy zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Gmina Sandomierz przystąpiła do realizacji programu “Czyste Powietrze“. W związku z powyższym zostanie uruchomiony stały punkt konsultacyjno-informacyjny, w którym mieszkaniec będzie mógł m.in. złożyć wniosek a potem rozliczyć uzyskane dofinansowanie oraz uzyskać wszelkie informacje.

Cel Programu Czyste Powietrze

Poprawa efektywności energetycznej zmniejszenie/ uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z jednorodzinnych budynków mieszkalnych, należących do osób fizycznych.
Forma dofinansowania:


Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

Kto może być Beneficjentem programu?

Dokumenty potwierdzające dochód:

 

 

 

Wersja XML