Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Matematyczna gra planszowa

W ramach rozwijania kompetencji matematycznych Przedszkole Samorządowe nr 6 w Sandomierzu zorganizowało międzyprzedszkolny konkurs matematyczny pt. ,,Matematyczna gra planszowa”. Do konkursu zaproszono dzieci 5, 6 letnie z sandomierskich przedszkoli. Głównym celem konkursu było: wspieranie zainteresowań i uzdolnień matematycznych, kształtowanie samodzielnego myślenia, inspirowanie do działań kreatywnych, współdziałanie w grupie, kształtowanie umiejętności tworzenia reguły gry planszowej.               

Organizator konkursu otrzymał 6 filmów z Przedszkoli nr 1, 3, 5, 6 i Oddziału Przedszkola nr 1, przedstawiających zabawę - grę planszową, skonstruowaną przez przedszkolaki przy udziale nauczycieli.

2 czerwca 2021 r. odbyło się posiedzenie jury w składzie: Aneta Przyłucka, Magdalena Włodarczyk i Magdalena Stępień, które nagrodziło wszystkich uczestników konkursu. Zespoły biorące udział w konkursie wykazały się kreatywnością, pomysłowością i zdolnościami matematycznymi. Konkursowe prace były bardzo ciekawe, świadczyły o bogatej wyobraźni i dużym zaangażowaniu dzieci.  

Inspirującą pracą była gra pt. ,,Wycieczka po Sandomierzu” stworzona przez dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 3. Plansza gry zostanie zaprezentowana w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu.

Wszyscy uczestnicy i wyróżnione dzieci otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe.

Przedszkolakom oraz nauczycielom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i życzymy dalszych sukcesów  w zabawach matematycznych.

Opracowała: Renata Sierant

 

 

Wersja XML