Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powitanie nowego dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

Powitanie dr. Mikołaja Getke-Keniga, nowego dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu odbyło się 1 czerwca 2021 r. w Zamku Królewskim w Sandomierzu - siedzibie muzeum. Z tej okazji w inauguracyjnej konferencji prasowej udział wzięli: Piotr Wawrzyk Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Marek Kwitek, poseł na Sejm RP, Marcin Marzec Burmistrz Sandomierza, Aneta Przyłucka Sekretarz Miasta Sandomierza oraz Iwona Łukawska pełniąca obowiązki Dyrektora Muzeum od listopada ubiegłego roku.
 
Dr Mikołaj Getka-Kenig jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (historia i historia sztuki) i Courtauld Instutite of Art w Londynie (historia sztuki). W 2016 roku obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Warszawskim, która została wyróżniona nagrodą dla młodych historyków sztuki im. ks. Sz. Dettloffa. Członek Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile, laureat stypendiów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Corbridge Trust, Fundacji z Brzezia Lanckorońskich oraz Francis Haskell Memorial Fund. Autor publikacji dotyczących społeczno-kulturowej historii ziem polskich na przełomie XVIII i XIX w. Po ukończeniu studiów doktoranckich pracował w Żydowskim Instytucie Historycznym oraz w Instytucie Historii Nauki PAN, a obecnie jest adiunktem w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 

 

Wersja XML