Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie komunikacji miejskiej oraz rozkładu jazdy autobusów

Szanowni Mieszkańcy.

W związku z planowaną analizą tras linii komunikacyjnych i rozkładów jazdy komunikacji publicznej na terenie Miasta, Burmistrz Miasta Sandomierza zwraca się z apelem do Mieszkańców o zgłaszanie w terminie do dnia 30 maja 2021 r. propozycji ewentualnych zmian w przedmiotowym zakresie.

W II kwartale br. zespół powołany przez Burmistrza Miasta Sandomierza dokona przeglądu obowiązujących tras linii autobusowych i obowiązujących rozkładów jazdy, dokona analizy zgłaszanych przez pasażerów uwag i wprowadzi ewentualne zmiany mające na celu dostosowanie komunikacji publicznej do aktualnych potrzeb Mieszkańców.

Wnioski proszę składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu lub przesyłać drogą elektroniczną na adres:

Wersja XML