Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Sandomierz, 29 kwietnia 2021r.

Ogłoszenie

Zgodnie z artykułem 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057) przedstawiam do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego złożoną 30 marca 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu przez Fundację SGT Sandomierska Grupa Terenowa.

Obszar zadania publicznego: Kultywowanie okresu historycznej świetności miasta Sandomierza

Tytuł zadania publicznego: "Ruchome Muzeum Fotografii starego Sandomierza”

Termin realizacji zadania publicznego: 28.05.2021 – 22.08.2021

Wnioskowana kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia oferty tj. do dnia 6 maja 2021 r. włącznie, każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, lub na adres e-mail:

Oferta została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, na stronie internetowej pod adresem www.sandomierz.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu miejskiego w Sandomierzu.

Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec

 

 

Załączniki do pobrania:

PDFOferta Ruchome Muzeum Fotografii Starego Sandomierza.pdf
PDFOferta Ruchome Muzeum Fotografii Starego Sandomierza;.pdf
 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML