Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowe nasadzenia w Sandomierzu

W Sandomierzu, 23 kwietnia 2021 r., rozpoczęły się nasadzenia zastępcze drzew oraz krzewów. Poprzednie drzewa były wycinane z uwagi na zagrożenie, jakie stwarzały dla osób przebywających w ich okolicy. Zagrożenie to było spowodowane ich złym stanem fitosanitarnym. Druga połowa kwietnia jest optymalnym okresem nasadzeń drzew i krzewów z uwagi na brak upałów oraz dobre nawilżenie gleby.

Jednym z miejsc, w którym dokonywano nasadzeń była ścieżka pieszo-rowerowa w obrębie Zamku Królewskiego w Sandomierzu. W tym miejscu posadzono barwną jabłoń jagodową.

Proces nasadzeń nadzorowali Marcin Marzec burmistrz Sandomierza oraz Anita Łukawska inspektor ds. zieleni. Zasadzone zostały 33 drzewa w różnych częściach miasta.

Posadzenie danych gatunków drzew zostało zalecone przez konserwatora zabytków.

 

 

 

Wersja XML