Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ulica Żółkiewskiego będzie wyremontowana

Gmina Sandomierz pozyskała środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wykonanie remontu ulicy Żółkiewskiego „Lina” w Sandomierzu.

Szacowany koszt brutto zadania wynosi 3 021 500,00 zł.

Pozyskane dofinansowanie wynosi 1 812 900,00 zł, co stanowi 60% kosztów kwalifikowanych zadania.

Przewidywany wkład własny Gminy Sandomierz stanowi kwotę 1 208 600,00 zł.

W ramach zadania na łącznym odcinku o długości ok. 1,018 km przy blokach wielorodzinnych nr 3, 5, 7 i 9 w ramach istniejącego pasa drogowego zostanie wykonany remont nawierzchni jezdni, chodników, zatok postojowych, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, przejść dla pieszych oraz progów zwalniających.

Realizacja inwestycji poprawi przede wszystkim warunki komunikacyjne dla zabudowy wielorodzinnej. Remont nawierzchni jezdni, chodników parkingów przejść dla pieszych, progów zwalniających oraz oświetlenia ulicznego wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców ulicy oraz uczestników ruchu komunikacyjnego na przedmiotowym ciągu drogowym. Remont ulicy stanowił będzie rozwiązanie ważnego problemu komunikacyjnego szczególnie istotnego dla lokalnej społeczności oraz zapewni bezpieczeństwo osobom dojeżdżającym do instytucji publicznych oraz do licznych podmiotów gospodarczych świadczących usługi dla mieszkańców w obrębie osiedla. Remont wpłynie także korzystnie na poprawę wyglądu estetyki osiedla mieszkaniowego.

Obecnie Gmina Sandomierz jest na etapie wyboru jednostki projektowej dla przedmiotowego zadania. Planowany remont rozpocznie się jesienią i potrwa do końca sierpnia przyszłego roku.      

Link do listy rankingowej – zadania gminne lista podstawowa, pozycja nr 72 https://ir.kielce.uw.gov.pl/ir/fundusz-drog-samorzadow/19160,Lista-zadan-zatwierdzonych-do-realizacji-w-2021-roku-w-ramach-Rzadowego-Funduszu.html                        

   

 

Wersja XML