Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja Placu 3 Maja - etap III

Sandomierz, 29.04.2020 r.

Informacja
o realizacji projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16
pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju”

 

W okresie od 01.04.2020 r. do 20.04.2020 r. na zadaniu pn.Modernizacja Placu 3 Maja” – etap III zostały wykonane prace finalizujące całą inwestycję, tj:

- roboty nawierzchniowe – nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw,

- montaż urządzeń małej architektury,

- roboty instalacyjne w zakresie instalacji telewizji dozorowej.

W dniu 28.04.2020 r. został przeprowadzony odbiór końcowy zadania pn. Modernizacja Placu 3 Maja” – etap III. Wykonawca wykonał zakres prac zgodnie z umową o roboty budowlane nr TI.272.1/8/2019 z dnia 16.04.2020 r., tj.:

4.Zagospodarowanie terenu zielenią w zakresie nasadzenia zieleni wysokiej, średniej i niskiej.

Zamówienie jest realizowane w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 o dofinansowanie Projektu pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”.

 

 

Informacja

o realizacji projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16

pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju”

 

W okresie od dnia 01.11.2019 r. do dnia 05.12.2019 r. na zadaniu pn. „Modernizacja Placu 3 Maja – etap III” zostały wykonane następujące prace:

1) roboty nawierzchniowe z płyt chodnikowych betonowych,

2) roboty w zakresie kształtowania zieleni,

3) roboty nawierzchniowe – nawierzchnia bezpieczna placu zabaw,

4) roboty nawierzchniowe – nawierzchnia asfaltowa,

4) montaż urządzeń małej architektury.

Zamówienie jest realizowane w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 o dofinansowanie Projektu pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”.

 

 

 

Informacja

o realizacji projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16

pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju”

 

W okresie od dnia 21.09.2019 r. do dnia 31.10.2019 r. na zadaniu pn. „Modernizacja Placu 3 Maja – etap III” zostały wykonane i nadal trwają następujące prace:

1) roboty rozbiórkowe,
2) roboty ziemne,
3) roboty betonowe,
4) roboty nawierzchniowe z płyt chodnikowych betonowych,
5) roboty w zakresie kształtowania zieleni,
6) roboty w zakresie instalacji elektrycznej – oświetlenie,
7) montaż urządzeń małej architektury.

Zamówienie jest realizowane w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 o dofinansowanie Projektu pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”.

 

 

 

Informacja

o realizacji projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16

pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju”

 

W okresie od dnia 16.07.2019 r. do dnia 20.09.2019 r. na zadaniu pn. „Modernizacja Placu 3 Maja – etap III” zostały wykonane i nadal trwają następujące prace:

1) roboty rozbiórkowe w zakresie usunięcia istniejących ścieżek oraz usunięcie elementów małej architektury,

2)roboty nawierzchniowe z płyt chodnikowych betonowych,

3)roboty w zakresie fundamentowania,

4)roboty w zakresie instalacji elektrycznej.

Zamówienie jest realizowane w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 o dofinansowanie Projektu pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”.

 

Informacja
o realizacji projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16
pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju”

 

W dniu 16.07.2019 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Placu 3 Maja – etap III”

Przedmiotem zamówienia są:

1. Roboty rozbiórkowe w zakresie usunięcia istniejących ścieżek oraz usunięcie  elementów małej architektury.
2. Roboty budowlane w zakresie wykonania: ścieżek/chodników pieszych, strefy rekreacyjno-wypoczynkowej, placu zabaw, montaż urządzeń małej architektury oraz remont istniejących parkingów.
3. Instalacje elektryczne w zakresie wykonania oświetlenia wolnostojącego i doziemnego oraz wykonanie instalacji monitoringu.
4.  Zagospodarowanie terenu zielenią w zakresie nasadzenia zieleni wysokiej, średniej i niskiej.

Zamówienie jest realizowane w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 o dofinansowanie Projektu pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”.

Wersja XML