Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prosimy o nie dokonywanie nasadzeń drzew w Parku Miejskim

Prośba!

Z uwagi na trwające w Parku Miejskim w Sandomierzu prace, prosimy o nie dokonywanie nasadzeń żadnych roślin, w tym drzew. Posadzone kilka dni temu, zostaną usunięte, ponieważ blokują wykonanie projektu nasadzeń drzew i założenie trawników. Projekt został zatwierdzony przez konserwatora zabytków oraz jest realizowany przy udziale środków zewnętrznych i nie może ulegać zmianie, co dotyczy także nieuzgodnionych nasadzeń.

Dziękujemy za zrozumienie!

 

 

Wersja XML