Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VII SANDOMIERSKIE WARSZTATY ZŁOTNICZE - „KRZEMIEŃ PASIASTY – KAMIEŃ OPTYMIZMU

VII Sandomierskie Warsztaty Złotnicze
 „Krzemień pasiasty – kamień optymizmu”
wrzesień-październik 2011- czerwiec 2012

VII edycja Warsztatów, która rozpoczęła się tym razem już we wrześniu b.r., a zakończy  wystawą prac Uczestników w czerwcu przyszłego roku,  ma charakter szczególny, wpisujący się w ciąg wydarzeń artystycznych i  kulturalnych, związanych z obchodami 40-lecia krzemienia pasiastego  w biżuterii  (2012).
  Po raz pierwszy od 2000 roku przeprowadziliśmy  specjalną edycję młodzieżową SWZ w której wzięli udział licealiści z Zespołu Szkól Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie - Paulina Głąb, Olga Gołąbek, Patrycja Zalejska, Adam Kaczmarek, pod opiekąmgr Radosława Wójcika, który poznanie krzemienia zawdzięcza z kolei swojemu wykładowcy z łódzkiej ASP - Jarosławowi Kolcowi (II edycja SWZ 2001). Dla nas jako Organizatorów był to moment szczególny  -  od przyjazdu tej grupy możemy już notować międzypokoleniowe przekazywanie wiedzy o kamieniu optymizmu. Warsztaty młodzieżowe trwały od 12 do 15 września.  Dwa tygodnie później  gościliśmy już tradycyjnie studentów z Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi - Karolinę Gładysz,  Dorotę Sokołowską i Marcina Nowaka, a także wielokrotnego opiekuna  grup studenckich dr Jarosława Kolca.  Poznawanie przez nich krzemienia pasiastego trwało od 3 do 9 października.  
  W kolejnym, wyjątkowo zróżnicowanym  zespole uczestników znalazły się studentki  Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi -Anna Długołęcka Wiktoria Weber, artyści złotnicy - Mariusz Gliwiński  (AMBERMODA Sopot) i Małgorzata Motyka-Madej  (Bielsko-Biała), szlifierz krzemienia pasiastego Andrzej Wilk (Stalowa Wola) a także rozpoczynający dopiero przygodę ze sztuka złotniczą Jerzy Kret (Kielce). Zajęcia tej grupy trwały od 10 do 16 października.
 Jesienny etap o charakterze zajęć stricte warsztatowych i edukacyjnych, realizowany przez poszczególne grupy w ciągu od 4 do 7 dni, dobiegł końca. Uczestnicy zapoznali się z krzemieniem pasiastym – tym występującym w naturze (Rezerwat Archeologiczny w Krzemionkach k/Ostrowca) i tym przygotowanym już do zastosowań jubilerskich (pracownia złotnicza Cezarego Łutowicza w Sandomierzu i pracownia szlifierska Andrzeja Wilka w Stalowej Woli). Bardzo oczekiwanym i niezwykle atrakcyjnym dla uczestników punktem programu były zajęcia z archeologii eksperymentalnej prowadzone przez archeologa Mateusza Migala i poznawanie prehistorycznych metod obróbki krzemienia. Intensywną naukę dopełniały wycieczki służące poznaniu najpiękniejszych miejsc regionu - Opatowa, Klimontowa, Ujazdu, Kurozwęk, Szydłowa, Rytwian  (prowadzenie: Cezary Łutowicz, Bożena E. Wódz). 
  Nasi goście poznali również najważniejsze zabytki Sandomierza oraz zbiory muzealne [przewodnikami po Muzeum Okręgowym byli:Monika Bajka (archeolog), Małgorzata Pszczółnak (historyk sztuki), Piotr Ławrowski (filozof)]. Nie zabrakło spotkań z naszym (i krzemienia) serdecznym przyjacielem i „starym warsztatowiczem” Mariuszem Pajączkowskim, w prowadzonej przez niego Galerii Otwartej. Nad realizacją programu Sandomierskich Warsztatów Złotniczych czuwali, jak zwykle Cezary Łutowicz i Bożena Ewa Wódz, dokładając starań, by wspólne działania i tym razem  przyniosły wymierne efekty w sferze promocji i edukacji, w tym umacniania sandomierskich tradycji złotniczych i Sandomierza jako Światowej Stolicy Krzemienia Pasiastego (tytuł od 2007 roku). Efekty artystyczne będziemy mogli ocenić za kilka miesięcy, kiedy uczestnicy będą gotowi do realizacji kolejnego etapu  - wystawy dzieł  zainspirowanych krzemieniem, na którą zaprosimy  publiczność w czerwcu 2012 roku.

Tekst: Bożena Ewa Wódz, kustosz Muzeum Okręgowego
Foto. Archiwum: Cezarego Łutowicza

Organizatorzy:
Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, Gold & Silver Gallery Galeria Cezary Łutowicz

Patronat honorowy:
Adam Jarubas
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Jerzy  Borowski
Burmistrz Sandomierza

Stanisław  Masternak
Starosta Powiatu Sandomierskiego

Marcin  Tymiński
Prezes Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych

Mecenat finansowy:
Sponsor, dzięki któremu odbył się VII  plener  Sandomierskich Warsztatów Złotniczych:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.  

 

 

Wersja XML