Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie pn.” Utworzenie żłobka na terenie Gminy Sandomierz”

W wyniku rekrutacji przeprowadzonej w dniach 1-31 marca 2021 zostało zakwalifikowanych 14 uczestniczek, a jednocześnie do żłobka przyjęto 15 dzieci.

W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do projektu zostanie zrekrutowana kolejna osoby z listy rezerwowej.

Projekt „Utworzenie żłobka na terenie Gminy Sandomierz” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

DOCXLista osób przyjętych do udziału w projekcie.docx
PDFLista osób przyjętych do udziału w projekcie.pdf
 

Wersja XML