Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Czwórporozumienie

Spotkania w Warszawie

Wśród wielu spraw nurtujących sandomierzan na pierwsze miejsce wysuwają się kwestie drogowe. W przypadku dróg znajdujących się w zarządzie gminnym sytuacja jest opanowana i wygląda całkiem dobrze dzięki inwestycjom poczynionym w ostatnich latach.

Jednak to nie wszystko. Za sprawą „czwórporozumienia” Niska, Sandomierza, Stalowej Woli i Tarnobrzega, wystosowane zostały podpisane przez głowy miast pisma w sprawie drogi ekspresowej S-74 oraz drugiego mostu na Wiśle w Sandomierzu. Obydwie inwestycje mają charakter ponadregionalny: brak połączenia Sandomierza i całego regionu z resztą kraju za pomocą drogi ekspresowej (a są głosy, że „ekspresówki” są wręcz ważniejsze od autostrad) stanowić będzie o przyszłym być albo nie być. Już dziś nierzadko słyszy się pytanie zadawane przez turystów albo inwestorów: jak do was dojechać? O korkach na drogach między Gorzycami, Tarnobrzegiem i Sandomierzem słyszał każdy i prawie każdy odczuł ich skutki na własnej skórze. Drugi most na Wiśle upłynni jazdę i jeszcze bardziej połączy ze sobą sąsiadujące miasta.

Nie tylko te sprawy były przedmiotem rozmów burmistrza Jerzego Borowskiego z wicepremierem Przemysławem Gosiewskim w siedzibie poprzedniego rządu w dniu 4 lipca 2007 r. Także w innych: projekt „Lwowska – bis”, dofinansowanie budowy stadionu w Sandomierzu (II etap) znalazły uznanie wicepremiera, który stwierdził, że powyższe zadania mają wymiar ponadlokalny i będą traktowane priorytetowo. Wcześniejsze spotkania burmistrza z ministrem transportu, Jerzym Polaczkiem oraz w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przyniosły także dobre widoki na szybką realizację zamierzeń. Może już wkrótce w Sandomierzu ruszy kolejna wielka inwestycja…

PDFZatwierdzenie drogi S74 (482,77KB)
PDFWsparcie budowy II mostu na Wiśle (493,25KB)
 

 

 

Wersja XML