Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Emmendingen historia partnerstwa

Emmendingen historia partnerstwa, fot.1.jpeg

W maju 1989 r. do Sandomierza przybyła pierwsza oficjalna, 7-osobowa delegacja, na której czele stał burmistrz Gaugenrieder. Goście zostali zauroczeni Sandomierzem, a dzięki ich staraniom podjęto decyzję o nawiązaniu dalszych kontaktów.

Emmendingen historia partnerstwa, fot.2.jpeg

Gdy rok później oficjalnie podpisano Akt Partnerstwa, na drogę współpracy wybrało się wiele instytucji, stowarzyszeń i organizacji społecznych. Współdziałają ze sobą ściśle niemieckie stowarzyszenie skupiające sympatyków partnerstwa "Freunde der Städtepartnerschaften" i Stowarzyszenie "Pomost" działające w Sandomierzu. Szczególną uwagę przykłada się do prowadzenia Współpracy pomiędzy szkołami. Bezpośrednie umowy partnerskie podpisały: I LO Collegium Gostomianum i Goethe Gimnazjum, Zespół Szkół Ekonomicznych i Kaufmänische Schulen, Zespół Szkół Budownictwa i Gewerbe Schulen. Systematycznie prowadzona jest wymiana uczniów szkół, które podpisały umowy partnerskie. Młodzież realizuje wspólne projekty, zapoznaje się z obowiązującymi prawami nauczania, poznaje kulturę innego narodu. Umowę partnerstwa podpisano również pomiędzy Szpitalem Powiatowym w Sandomierzu a Zentrum für Psychiatrie. Stale współpracują ze sobą: policja, artyści i działacze kultury obydwu miast.

Emmendingen historia partnerstwa, fot.3.jpeg

Na szczególną uwagę zasługuje współpraca pomiędzy niemieckim Czerwonym Krzyżem i przedstawicielami naszej opieki społecznej. Dzięki temu szpital otrzymał kilka transportów z lekami oraz wyposażeniem medycznym, a Dom Pomocy Społecznej m.in. wyposażenie kuchni. Strona niemiecka dofinansowała zakup mammografu, i pomogła przy uruchomieniu Liceum Katolickiego. W ramach współpracy kulturalnej odbyły się m.in.: Tydzień Polski w Emmendingen, Dni Kultury Emmendingen w Sandomierzu, koncerty niemieckich zespołów w programach festiwali "Muzyka w Sandomierzu" oraz wiele wystaw malarstwa i fotografii w obu partnerskich miastach. W Emmendingen występowały sandomierskie dziecięce zespoły taneczne "Flik" i "Ziemia Sandomierska". Dwukrotnie został zorganizowany kurs języka niemieckiego w Emmendingen dla sandomierzan, a jednokrotnie podobna inicjatywa została zrealizowana nad Wisłą. Co roku w maju odbywa się nabór na kurs językowy na uniwersytecie we Freiburgu, który jest sponsorowany przez mieszkańców Emmendingen dla młodzieży sandomierskiej. Od 2000 r. z kolei w Sandomierzu organizowany jest konkurs wiedzy o miastach partnerskich.

Emmendingen historia partnerstwa, fot.5.jpeg

Przedstawiciele zaprzyjaźnionego miasta obecni są zawsze z okazji ważnych dla Sandomierza wydarzeń. Przykładem może być obecność Nadburmistrza Emmendingen Ulricha Niemanna - Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza na Mszy Św. odprawianej 12 czerwca 1999 r. w Sandomierzu przez Ojca Św. Jana Pawła II.

Emmendingen historia partnerstwa, fot.6.jpeg

W tragicznych chwilach powodzi 2001 oraz 2010 r. przekonaliśmy się, że zawsze możemy liczyć na przyjaciół z Emmendingen. Na bieżąco interesowali się naszymi problemami. Przy usuwaniu skutków powodzi pracowało 6 pomp wypożyczonych przez Straż Pożarną z Emmendingen. W akcję pomocy włączył się niemiecki Czerwony Krzyż, Kolpingfamilie i wiele osób prywatnych. Sandomierz uzyskał również wsparcie finansowe od Urzędu Miasta w Emmendingen i wielu prywatnych niemieckich sponsorów.

Emmendingen historia partnerstwa, fot.6.jpeg Emmendingen historia partnerstwa, fot.7.jpeg

Wersja XML