Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Laureaci nagrody

LAUREACI XVIII EDYCJI NAGRODY IM. ALEKSANDRA PATKOWSKIEGO

Nagrodę Miasta Sandomierza im. Aleksandra Patkowskiego przyznano w dwóch kategoriach:
W pierwszej kategorii: za dokonania w zakresie kultury, utrwalania tradycji, pamięci historycznej, turystyki, ekologii, dobroczynności, wszelkich form aktywności społecznej kształtującej obywatelski stosunek do rzeczywistości – dr Urszula Stępień

W drugiej kategorii: za publikacje książkowe poświęcone Sandomierzowi i regionowi sandomierskiemu nagrodzono publikację ks. dr Piotra Tylca „Bp Marian Ryx 1853-1930 Ordynariusz Sandomierski”

LAUREACI XVII EDYCJI NAGRODY IM. ALEKSANDRA PATKOWSKIEGO

Nagrodę Miasta Sandomierza im. Aleksandra Patkowskiego przyznano w dwóch kategoriach:
W pierwszej kategorii: za dokonania w zakresie kultury, utrwalania tradycji, pamięci historycznej, turystyki, ekologii, dobroczynności, wszelkich form aktywności społecznej kształtującej obywatelski stosunek do rzeczywistości, jak np. budżet obywatelski, będący szansą na zaangażowanie obywateli nagrodzono redakcję czasopisma „Sandomierzanin”.

W drugiej kategorii: za publikacje książkowe poświęcone Sandomierzowi i regionowi sandomierskiemu nagrodzono publikację Bożeny Ewy Wódz „SENDOMIRIA. Sandomierz w nowożytnym dziele Civitates orbis terrarum”.

LAUREACI XVI EDYCJI NAGRODY IM. ALEKSANDRA PATKOWSKIEGO

Nagrodę Miasta Sandomierza im. Aleksandra Patkowskiego przyznano w dwóch kategoriach:

- w kategorii “Za dokonania w zakresie kultury, utrwalania tradycji, pamięci historycznej, turystyki, ekologii, dobroczynności, wszelkich form aktywności społecznej kształtującej obywatelski stosunek do rzeczywistości, jak np. budżet obywatelski, będący szansą na zaangażowanie obywateli” nagrodzono Towarzystwo Naukowe Sandomierskie;

- w kategorii “Za publikacje książkowe poświęcone Sandomierzowi i regionowi sandomierskiemu, które ukazały się w roku poprzedzającym przyznanie Nagrody” nagrodzony został ks. dr Bartłomiej Krzos za publikację pt. „ Przewodnik po dziejach Diecezji Sandomierskiej. Wspólna historia ziem dzisiejszej Ziemi Sandomierskiej w świetle współczesnych opracowań ".

Równolegle została rozstrzygnięta XVII edycja Bonum Publicum adresowana do uczniów szkół średnich. W tym roku pierwsze miejsce

zdobyła praca Mai Nowak i Sylwii Kubik z Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Opatowie. Uczennice opisały życie św. Wincentego oraz jego troskę o małą ojczyznę. Praca powstała pod kierunkiem Małgorzaty Stępień.

LAUREACI XV EDYCJI NAGRODY IM. ALEKSANDRA PATKOWSKIEGO

W kategorii „Dokonania w zakresie kultury, utrwalania tradycji, pamięci historycznej, turystyki, ekologii, dobroczynności, wszelkich form aktywności społecznej kształtującej obywatelski stosunek do rzeczywistości, jak np. budżet obywatelski, będący szansą na zaangażowanie obywateli” otrzymała dr Beata Hebzda-Sołogub, prezes Fundacji Forum Dialogu Między Kulturami w Dzierżoniowie. 

W kategorii „Publikacje książkowe poświęcone historycznej Ziemi Sandomierskiej” zwyciężył Andrzej Nowak Arczewski za książkę „Zmiłuj się nad nami”, opowiadającą o historii Żydów zamieszkujących przed wojną niewielkie podsandomierskie miasteczko – Klimontów. 

W konkursie przyznawana jest także nagroda w edycji szkolnej skierowanej do uczniów szkół średnich, którą w tym roku otrzymali uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego w Białej Podlaskiej. Wyróżnienie przyznane zostało także uczniom I Liceum Ogólnokształcącego w Opatowie.

LAUREACI XIV EDYCJI NAGRODY IM. ALEKSANDRA PATKOWSKIEGO

Nagrodę otrzymał Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu w zakresie działania na rzecz odrestaurowania wielu zabytkowych pomników oraz Agata Dworzak doktorantka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego za publikację poświęconą Ziemi Sandomierskiej pt. „Fabrica Ecclesiae Sandomiriensis. Dzieje, modernizacji wnętrza kolegiaty sandomierskiej w XVIII wieku w świetle badań archiwalnych”.

  W szkolnej edycji Nagrodę Burmistrza Miasta Sandomierza „Bonum Publicum” im. A. Patkowskiego komisja dokonała oceny prac nadesłanych do I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum i po wnikliwej analizie zdecydowała, że:

Wyróżnienia otrzymali:

 

 

LAUREACI XIII EDYCJI NAGRODY IM. ALEKSANDRA PATKOWSKIEGO

Nagrody równorzędne
Galicyjskie Towarzystwo Edukacyjne „Gate” z Rzeszowa

Za społeczną, szeroko zakrojoną i różnorodną działalność edukacyjną, poprzez spektakle Teatru Przedmieście, który w ramach projektu „Na teatralnym szlaku” dociera do odległych i małych miejscowości. Za inicjatywy: „Literatura i teatr. Wieczory literackie z mistrzami słowa”, „Preteksty kulturalne. Dziedzictwo ukraińskie”, festiwal „Buda jarmarczna” nawiązujący do sztuki Tadeusza Kantora.

 

Dr Izabela Krasińska
Za książkę Życie kulturalne w miastach i miasteczkach guberni radomskiej w latach 1864-1914 (Radom 2015), wnikliwie ukazującą ludzi oraz wydarzenia, które wywarły istotny wpływ na podtrzymanie polskości w trudnym okresie zaborów. Za zebrany materiał archiwalny, świadczący o rzetelnym warsztacie kwerendalnym i naukowym Autorki.

 

LAUREACI XII EDYCJI NAGRODY IM. ALEKSANDRA PATKOWSKIEGO

I Nagroda

Stowarzyszenie „Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach” za aktywną działalność na rzecz mniejszości białoruskiej, prowadzenie lokalnego muzeum oraz utrwalanie przez członków stowarzyszenia tożsamości narodowej wśród młodzieży.

II Nagroda

Akademii Kobiet Twórczych z Sandomierza, zrzeszająca panie z różnych zawodów i środowisk powiatu sandomierskiego, za kultywowanie tradycji poprzez organizowanie warsztatów twórczych oraz spotkań.

III Nagroda

dr Piotr Sławiński z Sandomierza za liczne publikacje dotyczące odkryć mniejszości religijnych na terenie ziemi sandomierskiej. 

 

LAUREACI XI EDYCJI NAGRODY IM. ALEKSANDRA PATKOWSKIEGO

I nagroda
Adam Kazimierz Podgórski z Rudy Śląskiej - za szeroką działalność ekologiczną i edukacyjną, prowadzoną w ramach przez siebie założonego Towarzystwa Przyjaciół Drzew oraz za pracę w Rudzkim Stowarzyszeniu Pomocy Ofiarom Przestępstw.
II nagroda
Jerzy Jakubów z Kowa
r - za rekonstrukcję kolejowej wieży ciśnień z przeznaczeniem na pracownię graficzną, unikatową kolekcję lasek i kijów pasterskich oraz za dokumentowanie bądź reaktywowanie niektórych elementów dawnej obrzędowości pasterskiej.
III nagroda
Józef Myjak z Sandomierza
 - za wieloletnią aktywność utrwalającą lokalne dziedzictwo kulturowe okolic Sandomierza i istotny wkład autorski w monografię „Ożarów. Dzieje miasta i gminy”.

 

LAUREACI X EDYCJI NAGRODY IM. ALEKSANDRA PATKOWSKIEGO

I nagroda
Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Łeby 
- za działalność ekologiczno - kulturową, będącą odpowiedzią na współcześnie szczególnie istotny problem bycia człowieka w środowisku przyrodniczym, prowadzoną w niekonwencjonalnej formie oraz przekraczającą wąską przestrzeń obszarową.
II nagroda
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej
 - za zespołową pracę kulturalno - edukacyjną na kilku polach, angażującą i integrującą lokalną społeczność z pominięciem barier wiekowych, realizowaną w małym środowisku z wykorzystaniem możliwości zewnętrznych.
III nagroda
Towarzystwo Przyjaciół Będzina 
- za bardzo szeroką i wszechstronną działalność zwróconą ku przyszłości z uwzględnieniem przeszłości.

LAUREACI IX EDYCJI NAGRODY IM. ALEKSANDRA PATKOWSKIEGO

 
I nagroda
Stowarzyszenie „Dobrze, że jesteś” z Sandomierza
 - za przykładową działalność wspierającą prace Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych.
II nagroda
Stowarzyszenie „Przyjazne Spychowo”
 - za zorganizowanie „Ludzi Juranda”, obywatelskich patroli zwiększających bezpieczeństwo miejscowości o charakterze wypoczynkowym.
III nagroda
Dr Adam Wróbel z Dobrzyńsko - Kujawskiego Towarzystwa Kulturalnego w Toruniu
 - za przykład troski o stałą pamięć w rodzinnej wsi o Jerzym Pietrkiewiczu, pisarzu emigracyjnym z Londynu.

 

LAUREACI VIII EDYCJI NAGRODY IM. ALEKSANDRA PATKOWSKIEGO

I nagroda
Stowarzyszenie „Przyjaciele Helu”
 - za szeroką działalność o charakterze ekologicznym i upowszechnieniowym w oparciu o fundusze zewnętrzne.
II nagroda
Pan Wojciech Załęski z Supraśla
 - za szczególny wkład w badania i kolekcjonerstwo archeologiczno - etnograficzne oraz prace wydawnicze.
III nagroda
Stowarzyszenie Miłośników Wsi Rogów
 - za przykład życia wspólnotowego i obywatelskiego we własnej wsi.

LAUREACI VII EDYCJI NAGRODY IM. ALEKSANDRA PATKOWSKIEGO


I nagroda
Stefan Szmidt i Alicja Jachiewicz-Szmidt z Nadrzecza k. Biłgoraja 
- twórcy „Domu Służebnego Polskiej Sztuki, Słowa, Muzyki i Obrazu”. W środowisku wiejskim dwoje aktorów warszawskich zorganizowało niezwykłe miejsce aktywnie uprawianej sztuki teatralnej, malarskiej i muzycznej przez profesjonalistów oraz, co bardzo ważne, mieszkańców okolicznych wsi.
II nagroda
Piotr Mankiewicz z Radzionkowa na Śląsku
 - społeczny założyciel i organizator „Muzeum Chleba”. Placówka przygotowała ekspozycję poświęconą historii chleba, wydaje fachowe czasopisma „Klient”, „Piekarz”, „Cukiernik”, bierze udział w różnych imprezach promujących szacunek dla chleba i tradycje jego wypieku.
III nagroda
Jan Puk z Trześni k. Sandomierza
 - etnograf-amator. Od lat z wielkim poświęceniem i sercem utrwala tradycje ludowe w szczególności lasowiackie, poprzez osobistą troskę o jej ciągłość, edukację młodzieży szkolnej oraz własną wytwórczość.
III nagroda
Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu
. Istnieje od 15 lat, zrzesza 500 członków, wydaje własny biuletyn oraz, co istotne, żywo uczestniczy w życiu szkoły i miasta.

 

LAUREACI VI EDYCJI NAGRODY IM. ALEKSANDRA PATKOWSKIEGO

I nagroda
Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie 
- za udział w badaniach archeologicznych w Masłomęczu, prowadzonych od 25 lat wraz z naukowcami z różnych ośrodków, dzięki którym region o niskiej atrakcyjności ekonomicznej i turystycznej zaistniał w szerszej, międzynarodowej świadomości.
II nagroda
Ksiądz dr hab. Wilhelm Gaj - Piotrowsk
i – za podarowanie cennego i bogatego zbioru muzealiów, a tym samym stworzenie podstawy dla powstania Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli oraz dla jego rosnącej roli w regionie.
II nagroda
Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia 
- za służbę miastu trwającą 70 lat, wszechstronną działalność wśród członków na miejscu i w Oddziale Krakowskim.
III nagroda
Czasopismo „Europejczyk”
 - za redagowane i wydawane w Gimnazjum w Wilczycach pod Sandomierzem, którego zarówno zasięg jak i problematyka daleko wykracza poza teren szkoły, a nawet gminy.

LAUREACI V EDYCJI NAGRODY IM. ALEKSANDRA PATKOWSKIEGO


I nagroda
Unitis Viribus - Towarzystwo Przyjaciół Słońsk
a - za szczególnie interesującą i pomysłową propozycję promowania własnego regionu. Towarzystwo powołało „Rzeczpospolitą Ptasią” (chodzi o rezerwat „Ujście Warty”) z własną konstytucją, kodeksem obserwatora, obywatelami, paszportami i rządem oraz praktykuje bardzo atrakcyjną formę edukacji ekologicznej.
II nagroda
Stanisław Zagórski z Łomży

Nagroda indywidualna za redakcję cennego cyklu wydawnictw wspomnieniowych („Wschodnie losy Polaków” - 6 tomów, „Zachodnie losy Polaków” - 3 tomy i inne). oraz za zainicjowanie Nagrody i Medalu Zygmunta Glogera..
III nagroda
Bożena Muchul i Maria Pałkus

Dwie równorzędne Nagrody dla nauczycielek szkoły w Złotej pod Sandomierzem, za szczególnie aktywną pracę wychowawczą i edukacyjną w duchu Aleksandra Patkowskiego.

LAUREACI IV EDYCJI NAGRODY IM. ALEKSANDRA PATKOWSKIEGO


I nagroda
Towarzystwo Miłośników Piwnicznej
 - za opiekę nad Muzeum Regionalnym, troskę o ginące lokalne tradycje ludowe, wręczanie dyplomu „Honorowy Letnik”, pamięć o cmentarzu żydowskim o raz bliską współpracę z samorządem lokalnym.
II nagroda
Jan Ziobroń z Radomyśla Wielkiego
 - za redagowanie i wydawanie w trudnych warunkach miesięcznika „Ziemia Radomyska” oraz budowanie zrozumienia między Polakami i Żydami.
III nagroda
Adam Nycz z Iwonicza Zdroju
 – za udział w pracach remontowych przy starym kościele w Iwoniczu, wznowienie koncertów zdrojowych, edukację muzyczną młodzieży oraz publikacje historyczne.

LAUREACI III EDYCJI NAGRODY IM. ALEKSANDRA PATKOWSKIEGO


I nagroda
Zbigniew Czarnuch z Witnicy 
- za szczególnie ciekawy projekt „Parku Drogowskazów”, wynikający z tradycji miejscowości położonej na trakcie komunikacyjnym, za organizowanie Spotkań na Starym Trakcie oraz powołanie polsko - niemieckiego Stowarzyszenia Edukatio Pro Europa Viadrina.
II nagroda
Towarzystwo Przyjaciół Janowca
 - za kształtowanie postaw tolerancji i poszanowania ludzi o odmiennych poglądach, szeroką działalność wydawniczą oraz cykle „Janowieckie Spotkanie Historyczne” i „Zimowe Spotkania Janowieckie”.
III nagroda
Krzysztof Burek z Warszawy
 - za wzorcowe redagowanie i wydawanie „Zeszytów Sandomierskich”
Tadeusz Wiącek z Kielc - za szczególne i liczne osiągnięcia autorskie, redaktorskie dotyczące Kielc oraz regionu.

LAUREACI II EDYCJI NAGRODY IM. ALEKSANDRA PATKOWSKIEGO


I nagroda
Mikołaj Buszko z Hajnówki -
 za zorganizowanie 18 Festiwali Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce.
II nagroda
Witold Piwoński z Żar
 - za popularyzację słowiańskich tradycji wschodnio - łużyckich oraz za prezesurę w Stowarzyszeniu Promocji Wschodnich Łużyc.
III nagroda
Krzysztof Kołtun z Chełma
 - za działalność jednoczącą byłych Wołynian rozsianych po świecie oraz utrwalanie ich dorobku kulturowego.

Wyróżnienie:
Władysław Duma 
- Dominek z Tarnobrzega – za monografię wsi Jeziórko, która została zlikwidowana w wyniku rozbudowy kopalni siarki.

LAUREACI I EDYCJI NAGRODY IM. ALEKSANDRA PATKOWSKIEGO


I nagroda
Stanisław Pajka z Ostrołęki
 – za wszechstronną działalność dokumentującą i utrwalającą odrębność etniczną Kurpiów.
Ks. Bogdan Stanaszek z Sandomierza - za trwałą więź z miejscem urodzenia (Brzostek), przejawiającą się powołaniem Klubu Miłośników Ziemi Brzosteckiej, różnorodnymi pracami autorskimi oraz redakcyjnymi.
II nagroda
Andrzej Romańczuk z Białegostoku
 - za działalność na rzecz mniejszości rosyjskiej w Polsce.
Leszek Walkowicz z Łebna – za założenie w Łebnie kaszubskiej izby regionalnej.

/źródło: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu/

Wersja XML