Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizowane projekty

 • Informacja o realizacji zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem”

  Na zdjęciu widnieje odnowiona biblioteka od strony wewnętrznej.
  Zadanie realizowane jest w ramach Projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza  – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
  Data publikacji: 05-01-2022 10:02
 • Rekrutacja dodatkowa do projektu “Cyfrowa szkoła”

  Rekrutacja dodatkowa do projektu Zapraszamy do udziału w projekcie pn. “Cyfrowa szkoła” realizowanym na podstawie umowy nr RPSW.08.03.03-26-0018/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
  Data publikacji: 18-11-2021 11:42
 • Zaproszenie do udziału w projekcie pn. Cyfrowa szkoła

  Zapraszamy uczniów i uczennice oraz nauczycieli nauczycielki do udziału w projekcie pn. “Cyfrowa szkoła”. Projekt skierowany  do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu.
  Data publikacji: 24-09-2021 12:50
 • „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza”

  W dniu 06 września br. zostały zawarte umowy na wykonanie robót budowlanych, pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych” oraz „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Cieśli 2, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych”
  Data publikacji: 10-09-2021 14:14
 • „Wykonanie remontu mogił zbiorowych żołnierzy Wojska Polskiego na Cmentarzu Wojennym w Sandomierzu (etap pierwszy)".

  Brak opisu obrazka
  Gmina Sandomierz w roku 2021 r. planuje realizację zadania pn. „Wykonanie remontu mogił zbiorowych żołnierzy Wojska Polskiego na Cmentarzu Wojennym w Sandomierzu (etap pierwszy)".
  Data publikacji: 10-09-2021 13:54
 • Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Sandomierzu przy ul. Lubelskiej

  Brak opisu obrazka
  W dniu 09.07.2021 roku Gmina Sandomierz zawarła umowę na udzielenie finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego, zasilanego środkami budżetu państwa, w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego na budowę budynku mieszkalnego położonego w Sandomierzu przy ul. Lubelskiej, w wyniku którego powstanie 27 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy o łącznej powierzchni użytkowej 829,54m2.
  Data publikacji: 19-08-2021 07:45
 • Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta Sandomierz etap I i II

  „Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta Sandomierza etap I i II” realizowana w ramach naborów nr RPSW.03.04.00-IŻ.00-26-136/17 oraz RPSW.03.04.00-IŻ.00-26-035/18 dla Działania 3.4 Strategia Niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne.
  Data publikacji: 16-08-2021 12:53
 • Remont ulicy Mokoszyńskiej w Sandomierzu

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 15-03-2021 23:18
 • Remont ulicy Chwałeckiej w Sandomierzu

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 15-03-2021 23:10
Wersja XML