Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

prof. Andrzej Buko

prof. Andrzej Buko.jpeg

Prof. dr hab. Andrzej Buko – urodzony 4 sierpnia 1947 r. w Płońsku. Mediewista o specjalności archeologia wczesnośredniowieczna jest profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Warszawskim. Początkowo był wykładowcą na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej, a w latach 1995 – 2006 pracował w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora. Na swoim koncie ma także wykłady na renomowanych uczelniach we Francji, Hiszpanii, Niemczech, czy Grecji.          

Prof. dr hab. Andrzej Buko to współzałożyciel i pierwszy prezes Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego a także współzałożyciel Wyższej Szkoły Humanistyczno – Przyrodniczej w Sandomierzu. Na swoim koncie ma członkowstwo w: Radzie Konsultacyjnej przy Krajowym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków, Radzie Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie, Radzie Naukowej Maison des Sciences de l'Homme (CNRS - Uniwersytet w Tours) oraz w Komitecie Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN. 

Swoje doświadczenie związane z archeologią zdobywał, biorąc czynny udział w pracach wykopaliskowych zarówno w Polsce jak i za granicą (Włochy, Francja, Norwegia). Od początku swej kariery zawodowej związany jest z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN, gdzie aktualnie zajmuje się zagadnieniami pograniczy etnicznych i kulturowych w kontekście formowania się państw środkowoeuropejskich. Doświadczenie zawodowe oraz odpowiednie kwalifikacje wpłynęły na to, iż od czerwca 2007 r. jest dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Już od od początku kariery zawodowej swą działalność naukową związał ściśle z badaniem dziejów Sandomierza. Od 1970 – 1974 uczestniczył w interdyscyplinarnym projekcie badawczym związanym z rewaloryzacja zabytkowego centrum Sandomierza. W latach 1978-1992 pełnił funkcje kierownika Pracowni Archeologicznej IAEPAN w Sandomierzu.

Opublikował ponad 130 prac naukowych, do których należą m.in.:

1.„ Sandomierski Kopiec Salve Regina w świetne wyników ostatnich badań”,
2.„Początki Sandomierza”,
3.„Sandomierz, starożytność, wczesne średniowiecze”,
4.Publikacje w zeszytach sandomierskich.

Uchwała Rady Miasta Sandomierza nr XIV / 127 / 2004 z dnia 26.05.2004 r.

Wersja XML