Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

prof. Józef Szymański

Brak opisu obrazka

Prof. Józef Szymański urodził się w 1931 r. Kształcąc się, uzyskał tytuł prof. dr hab. To nie tylko polski historyk, rektor Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, ale również m.in. pracownik Towarzystwa Naukowego KUL. Na swoim koncie ma również prace adiunkta w Instytucie Historii w UMCS a także w Instytucie Historii PAN. W latach 1972 – 1976 pełnił funkcję docenta w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Po upływie 1976 r. postanowił ponownie wrócić do UMCS. Pełnił tam następujące funkcje: rektor, prodziekan Wydziału Humanistycznego, członek Senatu, kierownik Zakładu Historii Starożytnej i Średniowiecznej, kierownik Zakładu Nauk Pomocniczych Historii i Bibliotekoznawstwa, dyrektor Instytutu Historii.                                        

„Anuntio Vobis gandium magnum- habemus studium generale, oznajmiam wam radość wielka- mamy wyższą uczelnie w Sandomierzu” tymi słowami przed sześcioma laty profesor Józef Szymański pierwszy rektor Wyższej Szkoły humanistyczno- Przyrodniczej w Sandomierzu zainaugurował pierwszy rok akademicki nowej uczelni. Dzięki swej ogromnej wiedzy, wypracowanej przez lata badań i umiejętnościom organizacyjnym życia naukowego stworzył dydaktyczne i naukowe oblicze tworzonej uczelni. Potrafił zjednać wokół tej prześwietnej idei zespół równie zaangażowanych ludzi, jak również lokalną społeczność. Charyzma profesora Józefa Szymańskiego i jego konsekwencja w dążeniu do celu, pokonywanie jakże licznych trudności- patrząc dziś z perspektywy kilku lat- była gwarancją sukcesu.

Profesor Józef Szymański podejmując się tworzenia w Sandomierzu uczelni odwoływał się do tradycji naukowych tego miasta. Jego wiedza i niezwykły zmysł naukowy pozwoliły połączyć tradycje średniowiecznego quasi uniwersytetu, funkcjonującego przy sandomierskiej kolegiacie pod wezwaniem narodzenia Najświętszej Marii Panny, jezuickiego Collegium Gostomianum czy Powszechnego Uniwersytetu Regionalnego ze współczesnością.

Dzisiaj dzieło profesora Szymańskiego to dynamicznie rozwijająca się uczelnia, w której z roku na rok przybywa studentów a pozycja jej zarówno w regionie jak i całym kraju staje się coraz mocniejsza. Sandomierz dzięki temu zyskał nowe oblicze. Stał się ośrodkiem akademickim. Mieszkańcy Sandomierza, reprezentowani przez Radę Miasta wyrażają ogromna wdzięczność profesorowi Józefowi Szymańskiemu, za wszystko to, co uczynił dla miasta. Największym wyrazem tej wdzięczności jest włączenie tak znamienitej osobistości do grona Honorowych Obywateli Miasta, obok tych największych Papieża Jana Pawła II czy Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Nadanie tego tytułu jest wyrazem wdzięczności jak również wyrazem ogromnego szacunku, jakim darzony jest w Sandomierzu Profesor Józef Szymański.

Uchwała Rady Miasta Sandomierza nr L / 381 / 2002 z dnia 27.06.2002 r.

Wersja XML