Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

REMONT ULICY MICKIEWICZA

Brak opisu obrazka

 

 

 

 

Brak opisu obrazka

 

 

 

   Na podstawie zawartej w dniu 5.06.2019 r. umowy Wykonawca robót budowlanych przystąpił do realizacji zadania. Zakończone zostały prace związane z rozbiórką istniejącej konstrukcji drogi, zabezpieczono infrastrukturę podziemną przebiegającą w miejscu prowadzonych prac oraz wbudowano warstwy ulepszonego podłoża oraz dolne warstwy konstrukcji drogowej. Aktualnie prowadzone są prace związane z odtworzeniem muru ceglanego otaczającego skwer od strony ulicy Zawichojskiej i Mickiewicza. Na najbliższe tygodnie planuje się wykonanie prac w zakresie przebudowy chodników oraz wbudowanie pakietu warstw bitumicznych jezdni.

 

 

Wersja XML