Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PRZEBUDOWA I ZAGĘSZCZENIE OŚWIETLENIA PRZY ULICY KRÓLA

Sandomierz, 2019.12.30

Informacja
o realizacji projektu 
RPSW.06.05.00-26-0008/16
pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju”

W dniu 14 listopada br. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych, pn. Przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ulicy Króla”.

Przedmiotem zamówienia jest realizacji inwestycji polegającej na przebudowie istniejącego, starego i w znacznym stopniu wyeksploatowanego oświetlenie ulicznego na ul. por. T. Króla w Sandomierzu oraz dobudowie w nowych lokalizacjach oświetlenia ulicznego (od ul. Koseły do ul. Armii Krajowej i od ul. por. T. Króla do ulicy Słowackiego).

Realizacja tej inwestycji spowoduje (poza aspektem energooszczędności) ujednolicenie typów latarni, wprowadzi ład w przestrzeni ulicy i terenów sąsiednich, przyczyni się do poprawy miejskiej estetyki a nade wszystko przyczyni się do poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.

Zamówienia jest realizowane w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00
o dofinansowanie Projektu pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

 

Wersja XML