Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PRZEBUDOWA I NADBUDOWA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

Sandomierz, 2022-01-10

 

Informacja o realizacji zadania inwestycyjnego pn .”Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem”

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza  – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W okresie od dnia 23.07.2021 do 23.10.2021 r. były wykonywane przez wykonawcę następujące prace budowlane:

- kontynuacja prac przy wykańczaniu wnętrz                                                                                       
- kontynuacja prac przy instalacjach wewnętrznych                                                                          
- kontynuacja prac przy ocieplaniu ścian zewnętrznych                                                                              
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej                                                                                                  
- kontynuacja prac przy wykonywaniu pokrycia dachowego                                                                
- wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej                                                                                    
- wykonanie przyłącza wodociągowego                                                                                                 
- kontynuacja prac związanych z wykonywaniem posadzek                                                                  
- prace związane z zagospodarowaniem terenu                                                                                    
- budowa ogrodzenia                                                                                                                             
- montaż dźwigu osobowego                                                                                                          -
rozpoczęcie prac związanych z wykończeniem pomieszczeń piwnicy

- prace związane z ciągiem schodowym
- montaż wzmocnień stalowych
- dalszy demontaż instalacji c.o i c.t
- wykonanie oraz uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych na piętrze
- prowadzenie prac związanych z nadbudową kondygnacji budynku
- prowadzenie prac związanych z instalacją c.o i wody użytkowej i kanalizacją
- montaż instalacji ogrzewania podłogowego
- prowadzenie prac związanych z instalacją elektryczną
- malowanie pomieszczeń w piwnicy
- prace związane z wykończeniem pomieszczeń na parterze i piętrze
- rozpoczęcie prac przy montażu konstrukcji dachowej

 

 

 

Sandomierz, 2022-01-05

 

Informacja o realizacji zadania inwestycyjnego pn. .” Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem”

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza  – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Inwestycja polegająca na przebudowie i nadbudowie Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem zbliża się do końca.

Do zakończenia zadania pozostały jeszcze do wykonania następujące prace:

- Układanie wykładzin (klatka schodowa, parter)

- Malowanie ścian drugą warstwą farby (parter, I.piętro)

- Montaż balustrad

 Montaż urządzeń elektrycznych ( w tym wyposażenie serwerowni)

- Dostawa i montaż wyposażenia (meble, sprzęt elektroniczny)

- Podmalowanie ścian i ułożenie płytek na schodach w piwnicy

- Montaż rolet wewnętrznych

- Montaż krat w oknach piwnicznych i daszków nad oknami

- Zagospodarowanie terenu (mała architektura)

- Wykonanie poprawek na elewacji

- Uzupełnienie sufitów kasetonowych w pomieszczeniach

- Montaż automatyki do drzwi zewnętrznych (od strony ul.Parkowej)

- Ustawienie regałów zecerskich oraz maszyn drukarskich pomieszczeniach

- Wykonanie przyłączy telekomunikacyjnego i internetowego

 

 

 

 

Sandomierz, 2021-07-22

 

Informacja o realizacji zadania inwestycyjnego pn. .” Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem”

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza  – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W okresie od dnia 21.04.2021 do 22.07.2021r. zostały wykonane i są w trakcie wykonywania następujące prace budowlane:

- wykonanie konstrukcji dachu oraz pokrycia dachowego z blachy

- zamontowano stolarkę okienną

- rozpoczęto montaż stolarki drzwiowej w pomieszczeniach

- wykonywanie prac wykończeniowych na wszystkich kondygnacjach budynku, tj.: układanie płytek ceramicznych w łazienkach, obróbka otworów okien dachowych, szpachlowanie i malowanie ścian w pomieszczeniach, wykonywanie sufitów podwieszonych i ścianek działowych w pomieszczeniach

- wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania, wody użytkowej i kanalizacji sanitarnej

- wykonywanie instalacji elektrycznych

- trwają prace polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku.

 

 

 

Informacja o realizacji zadania inwestycyjnego pn. .” Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem”

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza  – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W okresie od dnia 12.03.2021 do 20.04.2021 r. były wykonywane przez wykonawcę następujące prace budowlane:

-  prace związane z ciągiem schodowym

-  montaż wzmocnień stalowych

-  dalszy demontaż instalacji c.o i c.t

-  wykonanie oraz uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych na piętrze

-  prowadzenie prac związanych z nadbudową kondygnacji budynku

-  prowadzenie prac związanych z instalacją c.o i wody użytkowej i kanalizacją

-  montaż instalacji ogrzewania podłogowego

-  prowadzenie prac związanych z instalacją elektryczną

-  malowanie pomieszczeń w piwnicy

-  prace związane z wykończeniem pomieszczeń na parterze i piętrze

-  rozpoczęcie prac przy montażu konstrukcji dachowej

 

 

                                                                                                                                       

Informacja o realizacji zadania inwestycyjnego pn. .”Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem”

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza– miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W okresie od dnia 16.12.2020 r. do 11.03.2021 r. były wykonywane przez wykonawcę następujące prace budowlane: 

- prace rozbiórkowe na parterze oraz na piętrze
- demontaż instalacji wod-kan
- prace związane z wykonywaniem szybu windowego
- prace związane z wykonywaniem ogrzewania podłogowego
- częściowe uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych na piętrze
- prace związane z wykonywaniem ciągu schodowego
- montaż wzmocnień stalowych
- demontaż instalacji centralnego ogrzewania
- wykonywanie oraz uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych na piętrze
- rozpoczęcie prac związanych z nadbudową kondygnacji budynku.

 
 

 

Sandomierz, 28.12.2020r.

 

Informacja o realizacji projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju”

 

W dniu 10 grudnia 2020 r. została zawarta umowa o wykonanie robót budowlanych dotyczących realizacji przedsięwzięcia pn.” Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem”

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza– miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Realizacja zadania obejmuje przebudowę dotychczasowego budynku biblioteki oraz nadbudowę większego budynku biblioteki dachem czterospadowym, celem zwiększenia powierzchni użytkowej pomieszczeń biblioteki oraz przystosowania jej do nowoczesnych standardów i wymagań, w tym wprowadzenie nowoczesnej ochrony zbiorów. Po przebudowie i nadbudowie powstaną dodatkowe pomieszczenia, m.in. czytelnie, wypożyczalnie, pokoje administracji, serwerownia, pomieszczenia zbiorów specjalnych, sala zebrań i zaplecze higieniczno-sanitarne, co umożliwi wzrost liczby osób korzystających z zasobów biblioteki.

W zakres zadania wchodzi ponadto:

- wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych w budynku,

- wykonanie nowego przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji deszczowej,

- dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż dźwigu osobowego,

- zagospodarowanie terenu (nowe ogrodzenie oraz wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej na placu przy bibliotece, mała architektura, zieleń),

- dostawa i montaż wyposażenia budynku biblioteki, obejmującego meble i sprzęt komputerowy.

 

Wartość robót budowlanych zgodnie z zawartą w dniu 10.12.2020r. umową o roboty budowlane wynosi: 4 599 070,93 zł, w tym: dofinansowane ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa wynosi 68%.

Zgodnie z umową o roboty budowlane termin zakończenia realizacji zadania to 31 październik 2021r.

 

 

Wersja XML