Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór dzieci do samorządowych żłobków już w marcu!

Drodzy mieszkańcy!

Już w marcu odbędzie się rekrutacja do samorządowego żłobka przy Przedszkolu nr 5 oraz samorządowego żłobka przy Przedszkolu nr 6. Liczba miejsc w placówkach jest ograniczona, i wynosi odpowiednio 25 i 39.

Gmina, wychodząc naprzeciw młodej społeczności miasta, przystąpiła do ogłaszanej na 2021 rok edycji programu Maluch+. Pozyskane środki z projektu pozwolą na utworzenie dodatkowych 12 miejsc dla dzieci żłobkowych w Żłobku przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 oraz utrzymaniu miejsc opieki żłobkowej w żłobku przy Przedszkolu Samorządowym nr 5.

Środki w wysokości 34 400,00 zł, pochodzące z resortowego programu „Maluch +” przeznaczone będą na zakup nowego wyposażenia.

Gmina Sandomierz uzyskała również dofinansowanie w wysokości 9 600,00 zł na utrzymanie istniejących miejsc w Żłobku przy Przedszkolu Samorządowym nr 6 przy ulicy Tadeusza Króla 3 w Sandomierzu.

Ponadto uzyskała po raz kolejny dofinansowanie w wysokości 19 200,00 zł na utrzymanie istniejących miejsc w Żłobku przy Przedszkolu Samorządowym nr 5 przy ulicy Portowej 28
w Sandomierzu.

Jednocześnie przypominamy, że żłobek przy Przedszkolu nr 6 rozpoczął działalność w styczniu 2020r po uzyskaniu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i jego działalność jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obecnie Gmina przygotowuje się do podpisania umowy z Wojewodą Świętokrzyskim na przekazanie dotacji w ramach projektu Maluch+. Następnym krokiem będzie zakup niezbędnego wyposażenia do żłobka.

Jednocześnie pragnę Państwa poinformować, że termin rozpoczęcia rekrutacji do żłobków zostanie podany do publicznej wiadomości w późniejszym terminie.

Informacje dostępne na stronie www.sandomierz.pl oraz w placówkach prowadzących rekrutację.

Marcin Marzec

    Burmistrz Sandomierza

 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML