Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Czyste powietrze w Gminie Sandomierz

czyste-powietrze.jpeg
 

Gmina Sandomierz dnia 18 grudnia 2020 r podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w sprawie realizacji programu Czyste Powietrze.

WFOŚ w Kielcach prowadzi nabór ciągły wniosków na dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.
Skorzystać z dofinansowania mogą właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Maksymalna wartość dotacji może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania. By uzyskać podwyższony poziom dofinansowania niezbędne jest złożenie z wnioskiem zaświadczenia o dochodach wydanego przez Gminę. W imieniu Gminy Sandomierz zaświadczenia wydaje OPS z siedzibą na ul. Żydowskiej 6C.

czyste powietrze - plakat.jpeg

Szczegółowe informacje dostępne na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska: Czyste Powietrze

Niezbędnych informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, pl. Poniatowskiego 1 pok. 107, pok. 110 oraz pod nr tel.: 15 815 41 41 oraz 15 815 42 06.

Wersja XML