Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA

 

Na podstawie art. 8 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020.293 t. j.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020.713 t. j.) ogłaszam:

 

NABÓR DO GMINNEJ KOMISJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ

 

trzech osób o wykształceniu i przygotowaniu fachowym związanym bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzennego.

Osoby składające swoją ofertę powinny przedstawić dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, lub uprawnienia urbanistyczne, albo uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym.

Pisemne oferty należy złożyć w terminie do 17 marca 2021 r. na adres:

Burmistrz Miasta Sandomierza

Pl. Poniatowskiego 3

27-600 Sandomierz


Sandomierz, 2 marca 2021 r.

Wersja XML