Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych prowadzonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje pozarządowe

W plikach do pobrania znajdują się rozstrzygnięcia konkursów ofert:

Wersja XML