Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego (dodatkowy nabór)

11 marca 2021 r. Gmina Sandomierz rozpoczęła dodatkowy nabór w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych świadczonych przez organizacje pożytku publicznego na rzecz społeczności miasta Sandomierz.

Nabór odbywa się on-line, wyłącznie za pomocą systemu "Witkac".
Termin składania ofert upływa w dniu 02.04.2021 r. (piątek) o godz. 14.30.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie jego wyników potrwa do dnia

25.04.2021 r.

Wszystkich informacji związanych z powyższym naborem udziela Pani Aleksandra Zbyradowska, tel.15 815 - 41 - 79, e - mail: aleksandra.zbyradowska@um.sandomierz.pl

 

Zapraszamy uprawnione organizacje do składania ofert na realizacje zadań na terenie naszego miasta. 

Załączniki do pobrania:

DOCXOgłoszenie o konkursie
DOCXZarządzenie nr 10/2021/PŚZ
 

Wersja XML