Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Insygnia władzy Burmistrza Sandomierza

Insygnia Władzy Burmistrza Sandomierza.jpeg

Łańcuch Burmistrza Miasta Sandomierza jest materialnym atrybutem najwyższego przedstawiciela organu wykonawczego gminy - o statusie miejskim, podkreśleniem funkcji pełnionej przez osobę sprawującą tą godność. Przechowywany jest w etui lub stosownej gablocie, w miejscu stałego urzędowania Burmistrza Miasta.
   Na jego symbolikę składają się wątki treściowe, opisujące najważniejsze wydarzenia z ponad 1000 - letniej historii Sandomierza. Jest wykonany ze srebra oraz krzemienia pasiastego - klejnotu Ziemi Sandomierskiej, występującego tylko w tym regionie na kuli ziemskiej.
   Łańcuch składa się z jedenastu płytek z krzemienia pasiastego oprawionych w srebrne ażurowe ogniwa łańcucha, które przedziela dwanaście wąskich prostokątnych srebrnych ażurowych ogniwek wypełnionych płytkami krzemienia pasiastego. Głównym elementem łańcucha jest srebrny odlew najstarszej zachowanej pieczęci miasta z 1343 roku o średnicy 72 mm. Całość jest spięta 58 srebrnymi oczkami. Ozdobne ogniwa z opisami wpięte są w łańcuch w następującej kolejności dziejowej miasta, a to m.in.: pocz. X w. - założenie osady przez Sudomira, 1097 - Sedes Regni Principalis, 1226 - pierwsza lokacja miasta przez księcia Leszka Białego, 1286 - druga lokacja miasta przez księcia Leszka Czarnego, 1570 – „Zgoda Sandomierska”, 1990 - restytucja Samorządu Terytorialnego, 1999 - wizyta Papieża Jana Pawła II, pozostałe cztery płytki – do zapisania w przyszłości. Łańcuch używany jest przez Burmistrza Miasta podczas:
1) sesji Rady Miasta, w punkcie porządku obrad który dotyczy nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Sandomierza oraz w trakcie uroczystości w czasie których dokonuje się wręczenia uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Sandomierza.
2) uroczystych sesji Rady Miasta Sandomierza,
3) uroczystości z okazji świąt państwowych, wojewódzkich lub samorządowych uroczystości i innych oficjalnych okazji (np. wydarzeń o charakterze politycznym, społecznym, gospodarczym i religijnym, uroczyste otwarcie roku akademickiego, zjazdu, konferencji, świąt resortowych, itp.),
4) oficjalnych wizyt delegacji państwowych lub samorządowych krajowych i zagranicznych w mieście,
5) oficjalnych wizyt delegacji krajowych i zagranicznych miasta z udziałem Burmistrza,
6) oficjalnych konferencji, narad i spotkań miejskich władz samorządowych w kraju,
7) uroczystości honorowania osób zasłużonych orderami lub odznaczeniami państwowymi lub samorządowymi, a także odznakami resortowymi, oraz podczas wręczania nagród za wybitne osiągnięcia i zasługi dla Miasta Sandomierza,
8) innych szczególnie ważnych wydarzeń mających miejsce w Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Województwie Świętokrzyskim, Powiecie Sandomierskim i Mieście Sandomierz.

Wersja XML