Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Questing

Sandomierz stolicą, ryc.1.jpeg

Zachęcamy do przygody z sandomierskim questem, który jest nowoczesną odsłoną przygody turystycznej, związaną z odkrywaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu. Przebywanie ścieżki questingowej jest zabawą łączącą elementy harcerskich podchodów i gier terenowych, której zwieńczeniem jest odnalezienie skarbu.

Głównym celem questingu jest poznanie danego miejsca za sprawą wyjątkowych zdarzeń i historii związanych z lokalnym dziedzictwem kulturowym, a także jego promocja poprzez nową formę turystyki.

Quest pomaga poznać historię Sandomierza, jako planowaną stolicę Centralnego Okręgu Przemysłowego. COP był jednym z największych przedsięwzięć ekonomicznych II Rzeczypospolitej. Celem COP-u było zwiększenie ekonomicznego potencjału Polski, rozbudowa przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego, a także zmniejszenie bezrobocia wywołanego skutkami wielkiego kryzysu. Zakłady COP zapewniły pracę na terenach dotkniętych największym bezrobociem, a budowa infrastruktury towarzyszącej podniosła poziom cywilizacyjny tych terenów. Na rozwój COP-u przeznaczono w latach 1937–1939 około 60% całości wydatków inwestycyjnych o łącznej wartości 1925 mln zł.

Pliki do pobrania:

PDFQUESTING Sandomierz Stolicą Okręgu Przemysłowego (2,31MB)
 

questing, rękawice Królowej Jadwigi.jpeg

Sandomierski quest prowadzi do niezwykłego skarbu – rękawiczek należących niegdyś do Jadwigi Andegaweńskiej, umiłowanej królowej Polski, najwyższej księżnej Litwy, dziedziczki Rusi i Węgier. Questing przeniesie jego uczestników do czasów mroźnej zimy późnego średniowiecza, kiedy to Jadwiga, podczas jednej z podróży do Sandomierza, pozostawiła po sobie tę niezwykłą pamiątkę, która przechowywana jest w mieście do dziś. Rękawiczki Świętej Jadwigi, zachowane w doskonałym stanie po czasy współczesne, są jednym z najcenniejszych eksponatów Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu.

Quest umożliwia również poznanie naszego wyjątkowego miasta, niezwykłych zabytków oraz wybitnych postaci związanych z sandomierskim grodem.

Poniżej do pobrania ulotka dotycząca questingu "Rękawiczki Królowej Jadwigi".

Pliki do pobrania:
JPEGquesting-krolowa-1.jpeg (466,18KB)
JPEGquesting-krolowa-2.jpeg (478,86KB)
 

questing, Góry Pieprzowe.jpeg

Quest umożliwia wszystkim uczestnikom poznanie "Gór Pieprzowych" - niezwykłej atrakcji przyrodniczej Sandomierza i jego okolic.

Góry Pieprzowe są wschodnim zakończeniem Gór Świętokrzyskich i rezerwatem geologiczno-przyrodniczym. Góry Pieprzowe nazywane też "Pieprzówkami" odsłaniają bardzo stare skały kambryjskie liczące 500 milionów lat. Jest to jedyne tego typu odsłonięcie w Europie. Występują tu także chronione zespoły roślinności stepowej takiej jak: wisienka karłowata, ostnica włosowata czy też przetacznik siwy, jak również ciekawe gatunki ptaków, takie jak: kapturka, drozd śpiewak i kwiczoł. Osobliwością są skupiska 15 gatunków dzikiej róży, z których najrzadszą jest Rosa Wagae także ewenement w skali europejskiej.

Questing został przygotowany przez Partnerstwo Lokalne „Gmina Dwikozy w partnerstwie ze środowiskiem”.

Poniżej do pobrania ulotka dotycząca questingu "Góry Pieprzowe - czy tam rośnie pieprz?".

Pliki do pobrania:

JPEGsandomierz-pieprzowe-front1.jpeg (217,76KB)
JPEGsandomierz-pieprzowe-srodek.jpeg (211,69KB)
 

questing Zawisza Czarny.jpeg

Quest umożliwia wszystkim uczestnikom poznanie słynnego rycerza Zawiszy Czarnego z Garbowa oraz Ziemi Sandomierskiej, z której się wywodził.

Zawisza Czarny z Garbowa herbu Sulima urodził się ok. roku 1370 w Garbowie położonym w niewielkiej odległości od Sandomierza. Rodzicami Zawiszy byli Dorota i Mikołaj z Garbowa kasztelan konarsko-sieradzki. Od roku 1417 Zawisza Czarny był starostą kruszwickim, a od roku 1420 starostą spiskim. Jako poseł króla Władysława II Jagiełły przebywał na dworach europejskich, gdzie uczestniczył w wielu turniejach rycerskich. Pokonał m.in. słynnego rycerza hiszpańskiego, Jana z Aragonii. Zasłynął z prawości i męstwa. Brał udział w bitwie pod Grunwaldem (15 lipca 1410). Po zwycięstwie grunwaldzkim wystąpił z propozycją zawarcia pokoju między królem polskim i królem węgierskim Zygmuntem Luksemburskim (układ w Lubowli 1411). W latach 1414-1418 reprezentował Polskę na soborze w Konstancji. W roku 1428 wziął udział w wyprawie Zygmunta Luksemburskiego przeciw Turkom, podczas której został wzięty do niewoli a następnie zamordowany.

Questing został przygotowany przez Partnerstwo Lokalne „Gmina Dwikozy w partnerstwie ze środowiskiem”.

Poniżej do pobrania ulotka dotycząca questingu o słynnym polskim rycerzu:

Pliki do pobrania:

JPEGzawisza-front.jpeg (303,84KB)
JPEGzawisza-srodek.jpeg (309,77KB)
 

questing Śladami Benedyktynek.jpeg

Quest pomaga odkryć ślady bytności Benedyktynek w okolicach Sandomierza. Podczas wędrówki, jej uczestnicy przenoszą się w odległe czasy II połowy XVIII wieku. Przewodnikiem questu jest Marianna Siemianowska, przełożona sandomierskich benedyktynek w owym czasie. Dzięki jej opowieściom poznajemy sandomierski klasztor założony w 1615 roku, jak również malownicze miejscowości położone w dolinie rzeki Opatówki – Góry Wysokie oraz Nowe Kichary.

Czas przejazdu: trasa rowerowa ok. 90 min, trasa samochodowa ok. 60 min. Opiekunem questu jest Lokalna Organizacja Turystyczna „Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej”. Questing został przygotowany w ramach projektu: „Gmina Dwikozy w partnerstwie ze środowiskiem”.

Poniżej do pobrania ulotka dotycząca questingu "Śladami Benedyktynek":

Pliki do pobrania:

JPEGquest-benedyktynki-1.jpeg (165,79KB)
JPEGquest-benedyktynki-2.jpeg (166,96KB)
 

quest, Sandomierz z bliska i daleka.jpeg

Zachęcamy do zapoznania się z rowerowym questem, biegnącym przez najciekawsze zakątki Sandomierza. Aktywna rowerowa podróż szlakiem pejzaży literackich Sandomierza rozpoczyna się i kończy na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Sandomierzu.

Quest pozwala poznać uroki Sandomierza z bliska i z daleka, zabytkową Starówkę i najstarsze góry oraz dowiedzieć się, dla kogo miejsca te były natchnieniem i co z tego wynika.

Gdzie to jest?

Wschodni Szlak Rowerowy biegnie przez Sandomierz i można go odkryć jadąc questem zarówno po centrum miasta jak i po jego malowniczych okolicach.

Opiekun Questu: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
Tel. 15 832 22 65, w. 33
e-mail:p.lawrowski@zamek-sandomierz.pl

Pliki do pobrania:

PDFquest-gv-sandomierz.pdf (2,75MB)
 

Wersja XML